Home az ru en

Bədəlova Ş. Şəhrəbanu

 

BDU-nun Elmi kitabxana, abonoment şöbəsinin  kitabxanaçısı

İş telefonu: +(994) 12 539-06-21

e-mail:

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1969-cu  il iyulun 07-də  Cəbrayıl şəhərində  anadan olub.

1986-1988-ci illərdə  Bakı Koperativ texnikomu və kitab əmtəəşünaslığı fakültəsində təh­sil alıb.

2013-cü ildən BDU-da çalışır.

Subaydır.

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI 1986-1988-ci -ci  illərdə  Bakı Koperativ texnikomu və kitab əmtəəşünaslığı iqtisadiyyat fakültəsində təh­sil alıb.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2013 , kitabxanaçı,  Elmi kitabxana, BDU

 

Bookmark and Share