Home az ru en

Beynəlxalq Kitab Mübadilə Bölməsi

bölmə müdiri: Yusifova Cəmilə Nurullah qızı

İş telefonu: 539 06 21

e-mail: [email protected]

 

Açıq Cəmiyyət İnstitunun Yardım Fondunun dəstəyi ilə 2003-ci ilin dekabrında Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanasının nəzdində Azərbaycan Kitabxana İnformasiya Konsorsiumu yaradıldı.(Az.KİK). Az.KİK  beynəlxalq eifl.net konsorsiumun üzvüdür.

Beynəlxalq eifl.net konsorsiumun vasitəsilə EBSKO məlumat bazasından istifadəsi həyata keçirilmişdir. eifl Direct 10 EBSCO verilənlər bazalarını əhatə edir- 7000-dən artıq  ictimai,   humanitar, komputer, tibb, biologiya , fizika, kimya, nəqliyyat və s, sahələri əhatə edən jurnalların yerləşdiyi verilənlər bazası və onların seçilmiş sayına CD/DVD formatında təmınatı və 2.500-dən artıq tam mətnli kitab və broşuralar)

Az.KİK-in 17 üzvü vardır. Üzvlərin sayı ildən –ilə artimaqda davam edir. Bunlara lider universitetlərin , elmi institutların və qeyri dövlət təşkilatların kitabxanaları daxildır.

 

eIFL.net vasitəsi ilə həyata keçirilən layihələr

eİFL Birbaşa

10 EBSCO verilənlər bazasına (təxminən 7, 000 tam mətinli jurnallar) və onların seçilmiş  sayına CD/DVD formatında təminat

Kembric Universitet Nəşriyyatının 220-dən artıq Onlayn Elmi Jurnalları

Amerika Fizika Cəmiyyətinin Elmi Jurnalları

Fizika İnstitutunun Elmi Jurnalları (UK)-55-dən artiq

Oxford Language Dictionaries Online

 

 

EBSCO mənbələri:

Nəşriyyatlar

Wiley/Blackwell Publishing

Britannica Online

Emerald

Sage

OP

Harvard Business School Publishing

ProQuest və.s

Bookmark and Share