Home az ru en

Eldəniz E. Məmmədov

 

BDU-nun Elmi kitabxana, biblioqraf

İş telefonu: +(994) 12 539-06-21

e-mail: mamedoveldaniz@yahoo.com

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1981-ci il iyulun 25-da Bakida anadan olub.

1988-1998-ci illərdə 13 saylı Bakı şəhərorta məktəbdə oxuyub.

1998-2002-ci illərdə BDU-nun Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsində təh­sil alıb.

2002-2004-ci illərdə BDU-nun Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin magistraturasındatəh­sil alıb

2004-ci ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, bir övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1998-2002-ci illərdə BDU-nun Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsində təh­sil alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2004, biblioqraf,Elmi kitabxana, BDU

TƏDQIQAT SAHƏSI

Kitabxanalar və ümumilikdə kitabxana işi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1.15-16 sentyabr 1999, Bakı, AKİİA-nın beynəlxalq seminarı,

2.27-31 mart 2002, Bakı, Açıq Cəmiyyət İnstitunun seminarı.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1.Müasir elektron kitabxanaların təşkili məsələləri //Dil və ədəbiyyat.-3(57).-iyun 2007.-s.202-205.

2.Heydər Əliyevin Azərbaycan kitabxana işinin inkiçafındakı rolu. -5(65)-oktyabr 2008.-s.238-240.

Bookmark and Share