Home az ru en

Elmi kitabxananın şöbə və fondları

Əsas bina 

1-ci mərtəbə
• kitabxananın məlumat aparatı
• təbiət və texniki fakültələr üzrə tədris (tələbələr üçün) abonementi
• təbiət və texniki fakültələr üzrə tədris fondu
• qəzet fondu
• mübadilə-ehtiyat fondu
• nəşri və ardı davam edən elmi əsərlər fondu
• elmi biblioqrafiya və informasiya şöbəsi
• komplektləşdirmə və uçot şöbəsi
• ədəbiyyatın elmi sistemləşdirilməsi və sistemli kataloq şöbəsi
• dissertasiya və avtoreferat fondu və oxu zalı
• kitabişləmə və əlifba kataloqu şöbəsi
• KAA şöbəsi
• dövri mətbuat üzrə oxu zalı 

2-ci mərtəbə
• direktor
• direktor müavini
• elmi-metodiki şöbə
• nadir kitablar fondu
• təbiət və texniki fakültələr üzrə elmi ədəbiyyat fondu
• təbiət və texniki fakültələr üzrə elmi (müəllimlər üçün) abonement
• rus dilində bədii əsərlər fondu
• beynəlxalq kitab mübadiləsi bölməsi
• magistrlər üçün oxu zalı
• kitabxananın kompüterləşdirilməsi və elmi-tədqiqat laboratoriyası 

4-cü mərtəbə
• oxucular üçün kompyuter zalı
• xarici ədəbiyyat və dövri mətbuat fondu
• texniki elmlər üzrə jurnal fondu
• müəllimlər üçün oxu zalı
• tələbələr üçün elmi və tədris ədəbiyyatı fondu və oxu zalı 

1 saylı tədris korpusu 

1-ci mərtəbə
• ictimai və humanitar fakültələr üzrə elmi fond 

2-ci mərtəbə
• ictimai və humanitar fakültələr üzrə elmi fond
• rus dilində bədii ədəbiyyat fondu
• beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər fakültəsi üçün oxu zalı 

3-cü mərtəbə
• ictimai və humanitar fakültələrin müəllim və tələbəri üçün elmi və tədris ədəbiyyatı abonementi
• ictimai və humanitar fakültələr üzrə tədris ədəbiyyatı fondu
• Azərbaycan dilində bədii ədəbiyyat fondu
• müəllimlər üçün dövri mətbuat zalı
• tələbələr üçün elmi, tədris ədəbiyyatı fondu və oxu zalı 

2 saylı tədris korpusu 

7-ci mərtəbə
• Azərbaycanşünaslığa və şərqşünalığa aid ədəbiyyat fondu
• ictimai və humanitar elmlərə dair dövri mətbuat fondu 

8-ci mərtəbə
• Azərbaycanşünaslığa və şərqşünaslığa aid oxu zalı

Bookmark and Share