Home az ru en

Şəfiqə H. Məhərrəmova

BDU-nun Elmi kitabxanası, böyük kitabxanaçısı

İş telefonu: +(994) 12 539-06-21

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1939-cu iliyulun 09-da Bakıda anadan olub.

1947-1957-ci illərdə 190 saylı Bakı şəhərorta məktəbində oxuyub.

1959-1960-cı illərdə Bakıkitabxanaçılıq texnikumundatəh­sil alıb.

1960-1965-ci illərdə BDU-nun kitabxanaçılıq fakültəsində təh­sil alıb.

1965-ci ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1959-1965-ci illərdə BDU-nun kitabxanaçılıq fakültəsində təh­sil alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1959-1965-ci illərdə Sabir adına kitabxanada işləyib.

1965, böyük kitabxanaçı,Elmi kitabxana, BDU

Bookmark and Share