Home az ru en

Hicran D. Fərhadova

BDU-nun Elmi kitabxana, kitabxanaçısı

İş telefonu: +(994) 12 539-06-21

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1964-cü il iyunun 12-də Qubadlı rayonunda anadan olub.

1981-ci ildə orta məktəbi bitirib.

1987-1993-cü illərdə BDU-nun kitabxanaçiliq fakültəsində təh­sil alıb.

1991-cı ildən BDU-da çalışır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1987-1993-cü illərdə BDU-nun kitabxanaçiliq fakültəsində təh­sil alıb.

XX- əsr I-ci yarısında Azərbaycan Alman ədəbi əlaqələrinin inkişaf istiqamətləri.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1991, kitabxanaçı,Elmi kitabxana, BDU

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

Azərbaycan Alman ədəbi əlaqələrinin inkişaf istiqamətləri. Bakı-2005.

„Koroğlu“, „Şah İsmayıl və Gülzar“ dastanınınAkvaniyada nəşri və öyrənilməsi tarixindən. (XIX-XX əsrin I yarısı).

Bookmark and Share