Home az ru en

KOMPLEKTLƏŞDİRMƏ VƏ UÇOT ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri: Quliyeva Rəhilə Hüseyn

İş telefonu: +(994) 12 439-06-21

  • Kitabxana fondunu Azərbaycan və xarici dillərdə zəruri çap məhsulları ilə komplektləşdirmək
  • Kitabxanaya daxil olan bütün ədəbiyyatın dəqiq uçotunu aparmaq
  • Kitabxana fondunu köhnəlmiş və istifadəyə yararsız ədəbiyyat silir
  • Universitet üzrə illik abunəni təşkil etmək

 

Şöbəyə daxil olan ədəbiyyat kitabxananın bütün fondları üzrə qruplaşdırılır, inventar kitabında qeydə alınır, tədris ədəbiyyatı üçün uçot kartoçkası açılır. Lazımi sənədlər hər rüb universitet mühasibatlığına verilir.

Şöbədə işin bütün mərhələləri İRBİS-64 proqramı əsasında aparılır.

Bookmark and Share