Home az ru en

KİTABİŞLƏMƏ VƏ KATALOQLAŞDIRMA ŞÖBƏSİ

Şöbəmüdiri: Zamanova Q. Xuraman

İş telefonu: +(994) 12 439-06-21

Kataloqlaşdırma kitab işləmə şöbəsi kitabxanaya daxil olan bütün ədəbiyyatı komplektləşmə şöbəsindən alır. Bunlar Azərbaycan rus dillərində olan dərsliklər, elmi əsərlər, bədii ədəbiyyat, dissertasiyalardır. Şöbəyə daxil olan ədəbiyyat təsvir olunur texniki cəhətdən işlənilir. İşlənilmiş bütün ədəbiyyat həm elektron, həmənənəvi alifba kataloquna daxil edilir.

2000-ci ildən başlayaraq universitet alimlərinin əsərləri üçün ayrıca kataloq tərtib olunur.

Şöbə 2002-cü ildən başlayaraq alınan kitabları elektron kataloqa salır.

Oxuculara nümunəvi xidmət etmək üçün əlifba kataloqu redakdə olunur, ayrıclar yeniləri ilə əvəz edilir .

Şöbədə bir bölmə var: kitabların təsviri,kartoçkaların redaksıyası və düzülməsi

Şöbədə görülən işlər:

yeni kitabların qəbulu və təsviri, şifrə, formulyar və yarlıkların yazılması

kitabların elektron kataloqa salınması

kitabların və kartoçkaların redakdə olunması

kartoçkaların əlifba kataloquna düzülməsi

kitabların şöbələrə bölünüb nəzarət vərəqəsi əsasında fonda verilməsi

köhnəlmiş və istifadəyə yarasız kitabların inventar nömrələrinin kartoçkaların arxasından silinməsi

2004-cü ildən başlayaraq yeni İRBİS-64 proqramı ilə işləyirik. Bu proqramla kitablar haqqında məlumat elektron kataloqa daha geniş formada salınır.

2013-cü ildə latın qrafikalı kataloq yeşiklərinin sayı artıq  20-yə çatıb.

Bookmark and Share