Home az ru en

Əməkdaşlar

 1. İbrahimova Sara Hökmulla qızı, direktor
 2. Miriyeva Nuridə Telman qızı,direktor müavini
 3. Elyazova Sücaət Səfər qızı, şöbə müdiri
 4. Hüseynova Şəhla İbrahim qızı,şöbə müdiri
 5. Həsənova Zülfünaz Mikayıl qızı,şöbə müdiri
 6. Quliyeva Məryəm Əhməd qızı,şöbə müdiri
 7. Zamanova Xuraman Qafar qızı,şöbə müdiri
 8. Bağırova Firəngiz Həşim qızı,şöbə müdiri
 9. Hacıyeva Solmaz Rəhim qızı,şöbə müdiri
 10. Quliyeva Rəhilə Hüseyn qızı,şöbə müdiri
 11. Kərimova Nazlıİsa qızı,şöbə müdiri
 12. Manayeva Emma Hacıağa qızı,şöbə müdiri
 13. Əsədova Əntiqə Musa qızı,şöbə müdiri
 14. Əliyeva Zülfü Lətif qızı, şöbə müdiri
 15. Quliyeva Bəyim Şirulla qızı, bölmə müdiri
 16. Fərzəliyeva Nərgiz Hacıbaba qızı, bölmə müdiri
 17. Ağabəyli Sevil Sultan qızı, bölmə müdiri
 18. Mahmudova Əntiqəİsa qızı, bölmə müdiri
 19. Əsgərova Svetlana Hüseyn qızı, bölmə müdiri
 20. Cəfərli Gülarəİslam qızı, bölmə müdiri
 21. Əhmədova Rəna İsa qızı, bölmə müdiri
 22. Səmədova Asiyət Manaf qızı, bölmə müdiri
 23. Əliyeva İradə Ələsgər qızı, bölmə müdiri
 24. Yusifova Cəmilə Nurullah qızı, bölmə müdiri
 25. Salayeva Firəngiz Qurbanəli qızı, bölmə müdiri
 26. Nəcəfova Rəna Şəmsi qızı, bölmə müdiri
 27. Məhərrəmova Şəfiqə Hacı qızı, baş biblioqraf
 28. Cəfərova Roza Əli qızı, baş biblioqraf
 29. Hüseynova Lalə Əli qızı, baş biblioqraf
 30. Babayeva Mehriban Akif qızı, baş kitabxanaçı
 31. İbrahimova Ruhəngiz Pərviz qızı, baş metodist
 32. Rzayeva Gülnarə Abdulla qızı, metodist
 33. Vəliyeva Gülnarə Ağahüseyn qızı, böyük biblioqraf
 34. Məmmədova Sevinc Roland qızı, böyük biblioqraf
 35. Mirkişiyeva Elmira Əbil qızı, böyük kitabxanaçı
 36. Salayeva Gülarə Qurbanəli qızı, böyük kitabxanaçı
 37. Quliyeva Cahan Tofiq qızı, böyük kitabxanaçı
 38. Məmmədova Səadət Dərgah qızı, böyük kitabxanaçı
 39. Hacıyeva Rəsmiyyə Səyyad qızı, böyükkitabxanaçı
 40. Xudaverdiyeva Bikəxanım Qəzənfər qızı, böyük kitabxanaçı
 41. Talıbova Aida Eybulla qızı, böyük kitabxanaçı
 42. İsgəndərzadə Ramiyyə İmran qızı, böyük kitabxanaçı
 43. Nəcəfova Lətifə Müseyib qızı, böyük kitabxanaçı
 44. Bədəlova Mehriban Elman qızı, böyük kitabxanaçı
 45. Quliyeva Nərgiz Həsən qızı, böyük kitabxanaçı
 46. Eminbəyli Afaq Əliağa qızı, 0,5şt, böyük kitabxanaçı
 47. Güləhmədova Mehriban Cəfər qızı, böyük kitabxanaçı
 48. Qasımova İradə Sabir qızı, böyük kitabxanaçı
 49. Ağayeva Qızbəs Savalan qızı, böyük kitabxanaçı
 50. Əliyeva Lamiyə Əvəz qızı, kitabxanaçı
 51. Fərhadova Hicran Dadaş qızı, kitabxanaçı
 52. Quliyeva Nəzakət Alməmməd qızı, kitabxanaçı
 53. Əliyeva Təranə Zahid qızı, kitabxanaçı
 54. Orucova Xatirə Məzahir qızı, kitabxanaçı
 55. Qasımova Mehri Telman qızı, kitabxanaçı
 56. Cəfərova Elmira Tərlan qızı, kitabxanaçı
 57. Məmmədova Afət Əmir qızı, kitabxanaçı
 58. Məmmədov Eldəniz Elman oğlu, 0,5şt, biblioqraf
 59. Qafarova Kifayət Məmməd qızı, kitabxanaçı
 60. Hüseynli Türkan Sahib qızı, kitabxanaçı
 61. Mirzəyeva Mehriban Əlibala qızı, kitabxanaçı
 62. Ələsgərova Aynurə Arif qızı, kitabxanaçı
 63. Məmmədova Zirvə Firəddin qızı, kitabxanaçı
 64. İlyaslı Tinatin Abdulla qızı, 0,5 şt. kitabxanaçı
 65. Xəlilova Səlihət Rəsul qızı, kitabxanaçı
 66. Dadaşova Cəmilə Mikayıl qızı, kitabxanaçı
 67. Bədəlova Şəhrəbanu Şirxan qızı, kitabxanaçı
 68. Əliyeva Nərmin Mahir qızı, kitabxanaçı
 69. Mustafazadə Jalə Adil qızı, kitabxanaçı

70. Əliyeva Şükufə Elşən qızı, biblioqraf

71. Xudiyeva Nuriyyə Asif qızıcildçi

 1.  

Bookmark and Share