Home az ru en

Məmmədova Sevinc Rolland

BDU-nin Elmi kitabxanasında Beynəlxalq informasiya mübadiləsi bölməsinin böyük biblioqrafı,

İş telefonu: +(994) 12 539-06-21

e-mail:[email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1967-ci ilsentyabrın 29-da Bakıda anadan olub.

1974-1984-cü illərdə 177 saylı Bakı şəhər orta mək­təbin­də oxuyub.

1985-1991-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universitetində, teatrşünaslıq fakultəsinin teatrşünas şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

Ailəlidir, bir evladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1985-1991-ci illərdə teatrşünaslıq, Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universiteti

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1986-cı ildən bu günə qədər Bakı Dövlət Universitetində, Elmi kitabxanadasındaBeynəlxalq informasiya mübadiləsi bölümündə böyük biblioqraf işləyir

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2006-cı ildəINASP “Kitabxana inkişafı” proqramı çərçivəsində “İnformasiya proqramları sahəsində bilik və bacarıqlarıninkişafı”(Library DevelopmentProgrammes)- seminar.

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

2003-cüildən bu günə qədər fəaliyyət göstərən, Açıq Cəmiyyət İnstitunun Yardım Fondu tərəfindəndəstəklənmış,

Azərbaycan Kitabxana İnformasiya Konsorsiumun Yaradılması layihəsin

2002-2007- ci illərdə İNTAS proqramı çərçivəsində Hanover Universiteti ilə əmədaşlıq, INTAS – Elektron jurnallardan istifadə üçün dəstək – layihəsində, ( Project of Accessto Electronic Journals Support)

2006-ci ildəINASP “Kitabxana inkişafı” proqramı çərçivəsində “İnformasiya proqramları sahəsində bilik və bacarıqlarıninkişafı”(Library DevelopmentProgrammes) - seminar.

Bookmark and Share