Home az ru en

Quliyeva H. Rəhilə

BDU-nun Elmi kitabxanasında şöbə müdiri

İş telefonu: +(994) 12 539-06-21

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1951-ciiliyulun 25-Bakıdaanadanolub.

1958-1968-ciillərdə 13 saylıBakışəhərortaməktəbdəoxuyub.

1973-1979-ci illərdə BDU-nun kitabxanaçılıq fakültəsin təh­sil alıb.

1976-cı ildənBDU-da çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1973-1979, tələbə, Kitabxanaçıq fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1976 , şöbəmüdiri,Elmikitabxana, BDU

Bookmark and Share