Home az ru en

Sara H. İbrahimova

BDU-nun Elmi kitabxanasında, Direktor, Əməkdar mədəniyyət işçisi.

İş telefonu: +(994) 12 539-06-21

e-mail: sara_ibraqimova@yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1940-cı il yanvarın 06-da Lənkəranda anadanolub.

4saylıortaməktəbibitirib.

1961-1967-ci illərdə BDU-nun şərqşünaslıq fakültəsinin „Kitabxanaçılıq və biblioqrafiya“ bölməsini bitirmişdir.

1961-ci ildən BDU-nun Elmi kitabxanasinda çalışır.

Ailəlidir, iki övladı, 4 nəvəsi var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1961-1967-ci illərdə BDU-nun şərqşünaslıq fakültəsinin „Kitabxanaçılıq və biblioqrafiya“ bölməsini bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1961-1967-ci illər kitabxanaçı

1967-1984-cü illər şöbə müdiri

1984-cü ildən hal-hazıra kimi direktor vəzifəsində çalışır.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1989-cu il oktyabrın 18-21

1990-cı il 29 sentyabr - 07 oktyabr Moskvaşəhərində seminar

1991-ci il avqustun 18-25-də İFLA-91, 1997-ci il iyunun 9-16-da Bilkənd universitetində konfrans

2000-ci il may 23-24-də Moskvada konfrans

2000, 2003 Krım 2003 konfrans

2001 may 25-28 Moskva ..9 sessiyasında

2001 sentyabrın25 – oktyabrın 02-nə kimi Fransa Nitsenski universitetində konfransda

2001 may 8-9-na kimi Bağdad şəhərinin İraq Elmlər Akademiyasında konfransda

2001 aprelin 26-27-də Avroasiya kitaböana Assambleyasının 9-cu sessiyasında

2002-ci il oktyabrın 22-25-ə kimi Beynəlxalq konfransda

2003-cü il noyabrın 12-14-ə kimi MDB ölkələrinin Beynəlxaq konfransda

 

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

1998-2004-cü ilı qədər olan qrantlar:

 

2 kurs qrantı: 1999-cu ildə ingilsi dili üzre (Upper-İntermediate 2), kitabxanaçılıq sahesində (Law Librarian-hüquq kitabxanaçısı)

1999-cu ildən Açıq Cəmiyyət İnstitutun Yardım Fondu tərəfindən müqavilələr əsasında təklif olunan 3 proqram(Journal Donation Proqram, Science Journal DonationProgram, Law Books Donation Proqram)

2000-ci ildə ən yaxşı “Web page” müsabiqəsində qazanılan qrant,

2002-2007- ci illərdə İNTAS proqramı çərçivəsində Hanover Universiteti ilə əmədaşlıq, INTAS –Elektron jurnallardan istifadə üçün dəstək – layihəsi, ( Project of Accessto Electronic Journals Support)

2003-2007-ci illərdə Karniger fondu tərəfindən dəstəklənmiş, Amerika Kitabxana Assosasiya ilə BDU-nun Elmi kitabxanası və Kitabxanaçılıq və informatika fakultəsinin birgə fəalliyət gostərdikləri layihə,

2003-cü ildən bu günə qədər fəaliyyət göstərən, Açıq Cəmiyyət İnstitunun Yardım Fondu tərəfindən dəstəklənmış, “Azərbaycan Kitabxana İnformasiya Konsorsiumun” yaradılması layihəsi və 2007-ci ildən “Azərbaycan Kitabxana İnformasiya Konsorsiumun” yaradılması layihəsi çərçivəsində Azərbaycan Respublikası üzrə milli koordinator,

2004 cü ildə Açıq Cəmiyyət İnstitunun Yardım Fondnun “Şərq-şərq” proqramı tərəfindən dəstəklənmiş “Litva konsorsiumun təcrübəsi” layihəsi

 

 

Bookmark and Share