Home az ru en

Yusifova Cəmilə

BDU-nin Elmi kitabxanasında Elektron kitabxana şöbəsinin müdiri

İş telefonu: 539 06 21

e-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1949-cu il avqustun 15-də Zaqatala şəhərində

1956-1967-ci illərdə Zaqatala şəhrində 1 saylı məktəb

1968-1973-ci illərdə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitunun ingilis və azərbaycan dilləri fakutəsini

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1968-1973-ci illərdə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitunun ingilis və azərbaycan dilləri fakutəsini

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1979-cu ildən bu günə qədər BDU-nin Elmi kitabxanasında Beynəlxalq informasiya mübadiləsi bölməsinin bölmə müdiri

1975-1979-cu illərdə Elmlər Akademiyanın Şamaxı Rəsədxanasında kitabxana müdiri

1974-1975-ci illərdə Zaqatala şəhəri 1 saylı məktəbdə ingilis dili müəlliməsi, hansı dərsləri aparır, sərbəst dərs olaraq Rəqəmli kitabxanalar, neçə məqalənin,Amerika kitabxanaları üçün verilən kvotalar(Library Review),

Azərbaycan və Litva konsorsiumların əməkdaşlığı(4-11 noyabr 2004-ci il) konfrans materialları

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2000-ci il oktyabrın 9-14 –də Moskva şəhərində“Hüquq kitabxanaçıları üçün keçirilən treninq-seminar,

2002-ci il noyabrın 12-17-də “Müasir texnologiyanın tətbiqi ilə fondların qorunub saxlanmasımövzunda kecirilən seminar,

2003-ci iloktyabrin 21-26-da, MEA-nın Fizika İnstitutundakeçirilən beynəlxalq seminar.(Almaniyanın Hanover Universiteti ilə İNTAS proqramı çərçivəsində)

2004-ci il mayın 28-30-da Tbilisi Dövlət Universitetində keçirilən seminar (Amerika Kitabxana Assosasiyası ilə birgə aparılan layihə çərçıvəsində),

2004 ci il noyabrın 5-11 –də Litva şəhərində Litva kitabxana Konsorsiumun keçirdiyi treyninq-seminar, “Azərbaycan və Litva konsousiumların əməkdaşlığı” çərçivəsində

2005-ci il aprelin 27-29-da Tbilisi Dövlət Universitetində keçirilən seminar(Amerika Kitabxana Assosasiyası ilə birgə aparılan layihə çərçivəsində),

2007-ci il noyabrın 7-11-də Serbiya, Belqrad şəhrində eifl.net-in(Kitabxanaçılar üçün elektron informasiya) Baş məclisinin keçirdiyi seminar,

2008-ci il noyabrın 5-9-da Bolqariya. Sofiya şəhərində eifl.net-in Baş məclisin kecirdiyi seminar,

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

2 kurs qrantı: 1999-cu ildə ingilsi dili üzre (Upper-İntermediate 2), kitabxanaçılıq sahesində (Law Librarian-hüquq kitabxanaçısı)

1999-cu ildən Açıq Cəmiyyət İnstitutun Yardım Fondu tərəfindən müqavilələr əsasında təklif olunan 3 proqram(Journal Donation Proqram, Science Journal DonationProgram, Law Books Donation Proqram)

2000-ci ildə ən yaxşı “Web page” müsabiqəsində qazanılan qrant,

2002-2007- ci illərdə İNTAS proqramı çərçivəsində Hanover Universiteti ilə əmədaşlıq, INTAS –Elektron jurnallardan istifadə üçün dəstək – layihəsi, ( Project of Accessto Electronic Journals Support)

2003-2007-ci illərdə Karniger fondu tərəfindən dəstəklənmiş, Amerika Kitabxana Assosasiya ilə BDU-nun Elmi kitabxanası və Kitabxanaçılıq və informatika fakultəsinin birgə fəalliyət gostərdikləri layihə,

2003-cü ildən bu günə qədər fəaliyyət göstərən, Açıq Cəmiyyət İnstitunun Yardım Fondu tərəfindən dəstəklənmış, “Azərbaycan Kitabxana İnformasiya Konsorsiumun” yaradılması layihəsi və 2007-ci ildən “Azərbaycan Kitabxana İnformasiya Konsorsiumun” yaradılması layihəsi çərçivəsində Azərbaycan Respublikası üzrə milli koordinator,

2004 cü ildə Açıq Cəmiyyət İnstitunun Yardım Fondnun “Şərq-şərq” proqramı tərəfindən dəstəklənmiş “Litva konsorsiumun təcrübəsi” layihəsi

Bookmark and Share