Home az ru en

Bakı Dövlət Universitetinin əməkdaşları tərəfindən 384 elmi məqalə çap etdirilib

23/11/2015

Ötən il Bakı Dövlət Universitetinin elmi-tədqiqat institutlarının, mərkəz və laboratoriyalarının əməkdaşları tərəfindən 384 elmi məqalə çap etdirilib. Həmin məqalələrdən 253-ü respublikada, 131-i isə xarici ölkələrdə dərc olunub.

Bookmark and Share