Home az ru en

Galina Kuliyeva

Senior librarian

Tel.: 439-06-21

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Date of birth and place: 21.08.1929, in Tula

Finished school N153 in Moscow, in 1947

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

graduated philological faculty of BSU in 1972

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1968 to present day at the library of BSU

Bookmark and Share